donderdag 16 februari 2012

Dag 164: Bleek vlindertje

Ik ben met iets heel anders bezig, een boekje over Culemborg en kwam dit hele oude gedichtje tegen, over een vlindertje in Betuws dialect. Het is van Bernard van Meurs, een Culemborgse pater die al bijna 100 jaar dood is.
Maar toch, een vlindertje in februari (en er maar even een bijpassende foto bijgezocht):
vliendertje
Bij 't muurke, waor de druufkes hangen,
 Daor speult, met bleekheid op de wangen
 En flonkerieng ien 't donker oog,
 Mien jungske; 't gooit zien petje umhoog
 Um 't witte vliendertje op te vangen.
'k Stao naor dâ kienderspul te turen,
 En zie 't zoo graog en toch zoo nooi...
 Ocherm! 'et zal nie lang meer duren:
 Went ook de dood duut gooi op gooi -
 Bleek vliendertje wordt gauw zien prooi.
Meer lezen van deze pater? Zijn gedichten zijn hier